Skip to main content

Akademiuddannelse i ledelse

Spiller du en central rolle overfor dine kolleger, medarbejdere eller ledelse?
Ønsker du at udvikle og styrke dine faglige og personlige kompetencer på højt niveau? Så er akademiuddannelsen noget for dig.

Uddannelsens moduler

Aktuelt: Kommende kurser

Der kommer løbende nye kurser til om emnet og længere nede kan du finde en fyldestgørende liste over alle annoncerede kurser.

Herunder ses de to næstkommende kurser, hvor der stadig er ledige pladser.

Afgangsprojekt

Helsingør
Dato: 19.08.2024 10:00

Organisation og arbejdspsykologi - Basismodul

Helsingør
Dato: 26.08.2024 10:00

Kom på niveau med din ledelse!

Spiller du en central rolle overfor dine kolleger, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine faglige og personlige kompetencer på højt niveau? Så er akademiuddannelsen noget for dig.

Du får papir på dine faglige kompetencer og får styrket dine strategiske evner overfor ledelsen. Akademiuddannelsen er med til at bygge bro mellem medarbejdere og ledelse og hjælper med at styrke dialogen og samarbejdet på danske arbejdspladser.

På uddannelsen arbejder vi med relevante teorier, som vi kobler til udfordringer og problemstillinger fra din egen arbejdsplads.

På hvert modul udarbejder du en skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i din egen virksomhed, så du får mulighed for at dokumentere, at du kan tage ansvar for en kompleks problemstilling på din arbejdsplads eller i din branche.

Vi underviser ud fra anerkendte læringsstilsprincipper. Fordi vores erfaring er, at vores kursister lærer, forstår og handler langt bedre, hvis vi ikke kun fortæller om teorierne, men vi i stedet arbejder med dem, i forhold til den enkeltes virksomhed.

Hvad gør vi som er anderledes?

 • Sørger for, at vinkler er tilpasset målgruppen.
 • Giver mere undervisningstid.
 • Tilbyder mere gennemgående vejledning.
 • Understøtter netværk.
 • Uddanner mere praksisorienteret med fokus på at skabe reelle ændringer på arbejdspladsen.
 • Succes med at få alle igennem eksamen og opnå ECTS-point.

Hvad får du ud af uddannelsen?

 • Større forståelse for strategi og implementering.
 • Bedre indblik i HR.
 • Fornyet fokus på motivation og trivsel.
 • Effektive forandringsprocesser.
 • Styrke og kompetencer til bedre konflikthåndtering.
 • Styr på arbejdsmiljøet.
 • Mere erfaring med arbejdspsykologi.
 • Større indblik i kulturforståelse.
 • Flere og bedre værktøjer til effektiv kommunikation.
 • Bedre samarbejdsrelationer.
 • Mere erfaring med struktur.
 • Enorm personlig udvikling.

Målgruppe

Akademiuddannelsen er for alle, der spiller en central rolle overfor kolleger, medarbejdere og ledelse:

 • Tillidsrepræsentanter
 • Arbejdsmiljørepræsentanter
 • Afdelings- og forbunds valgte/ansatte
 • Projektleder/mellemleder

På Konventum har vi mange års erfaring i at undervise kursister, der ikke har en lang skolegang bag sig. Vores undervisningsmetoder gør komplekse teorier lette at lære.

Adgang til videreuddannelse:

 • Akademiuddannelsen giver i alt 60 ECTS point og adgang til videreuddannelse på højt niveau.
 • Akademiuddannelsen på Konventum giver flere undervisningstimer end andre steder og styrker dig som tillidsvalgt.
 • Akademiuddannelsen fleksible opbygning gør det nemt for dig at tage uddannelsen sideløbende med dit arbejde.
 • Konventums tværfaglige studiemiljø giver mulighed for faglig networking med ligesindede og ro til fordybelse i studiet.

Download brochure

Download vores brochure om
Akademiuddannelse i ledelse

Uddannelsens opbygning

Den samlede uddannelse
Akademiuddannelsen i ledelse tager i alt tre år, fordelt på seks moduler inklusiv et afgangsprojekt.

Uddannelsen er fleksibel, og kan tages sideløbende med dit faste arbejde. En fuld akademiuddannelse består af seks moduler, som skal gennemføres inden for seks år.

Det enkelte modul
Hvert modul er på seks dage, fordelt på 2 seminarer hen over et halvt år. Derudover deltager du i to virtuelle dage derhjemme. Hvert modul afsluttes med en skrift opgave og en mundtlig eksamen.

Afgangsprojektet består af 3 seminarer a 2 dages varighed.

Hvert seminar indeholder:

 • Teori og praksis
 • Faglig vejledning
 • Inspiration fra et tværfagligt netværk
 • Unikt studiemiljø
 • Overnatning inkl. fuld forplejning

En virtuel dag kan indeholde:

 • Opsamling på teori og praksis
 • Faglig vejledning
 • Selvstudie i egne omgivelser
 • Online sparring med dine medstuderende
 • Diskussion af problemstillinger og teorier med studiegruppe og underviser

En hurtig intro til uddannelsen

Moduler til: Akademiuddannelse i ledelse

Her finder du vores aktuelle udbud af Akademiuddannelse i ledelse.

FAQ: Akademiuddannelse i ledelse

Tilmelding og yderligere information

Du kan se alle datoer for modulerne på Akademiuddannelsen ovenfor i listen.

Faglig sparring

Ønsker du faglig sparring på din efteruddannelse, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration på telefon 49 28 09 00 eller på mail: kursus@konventum.dk for yderligere information.

Udbyder af akademiuddannelse

Akademiuddannelse i ledelse udbydes i samarbejde med Smart Academy, Esbjerg.

Afbestillingsregler

Sidste frist for rettidigt afbud er 28 dage før starttidspunktet. Afbud skal meddeles Konventum. Ved afbud senere end 28 dage før start, opkræves betaling for aktiviteten. Ved opdelte aktiviteter, er det startdatoen for første aktivitet, der er gældende.

Sæt rammerne for den perfekte læring

Konventum Uddannelse er en del af Konferencecenteret Konventum. På dette smukke sted, som er bygget til undervisning og læring, arbejder vi med at udvikle og afholde kurser, seminarer og konferencer. Det gør vi primært for tillidsvalgte, undervisere og andre i fagbevægelsen. Vores undervisere er højt kvalificerede og eksperter i at gøre kompliceret stof tilgængeligt for alle. Og vi vægter at være tidssvarende samt have en høj kvalitet indenfor pædagogik og didaktik.

Når du er på kursus hos os, vil du opleve:

 • At det giver mening.
 • At du bliver inddraget og bidrager med din viden og dine erfaringer, så du kan se meningen med kurset.
 • At kompliceret stof gøres let forståeligt – og kobles til din hverdag og dine arbejdsopgaver.
 • At det kan bruges til noget.
 • At du kan bruge, det du har lært på vores kursus, når du er tilbage på din arbejdsplads.
 • At man kan lære af hinanden.
 • At videndeling og erfaringsudveksling på tværs – også er en måde at lære på.

Vi eksperimenterer med læringsformerne. For tiden er vi i gang med at udvikle mikrolæring og udvikle vores kurser i en mere blended learning retning. Og i vores Digital læring lab mødes voksenundervisere for at udveksle erfaringer og udvikle ideer og materialer til onlineundervisning, virtuelle møder, e-læring, blended læring og meget mere.

Kontakt os for mere information

Ønsker du mere information om Akademiuddannelse i ledelse?

Send os en besked via kontaktformularen eller på mail: kursus@konventum.dk, eller ring til os på:

+45 4928 0928

 

Vi ser frem til at høre fra dig


  Erling Jensens Vej 1 •  DK – 3000 Helsingør  •  Tlf. 49 28 09 00 •  CVRnr. 31 16 36 33